Menu Zavřeno

ZPĚT NA ULICI

Pojďte s námi pomoci jedné z nejrizikovějších skupin – lidem bez domova.

Jsme organizace, jejíž hlavní náplní je zaměstnávání lidí, kteří se ocitli v sociální nouzi, tzn. jsou bez práce a bez domova.

Po několikatýdenním jednání se nám podařilo pro tři naše klienty najít zaměstnání s ubytováním. Ocitli se na startu do nového života. Plni optimismu, my i oni, nastoupili do zaměstnání. Po nástupu do práce se snažili opravdu svědomitě plnit úkoly, které jim nové práce udílela.

Ale ouha – narazili jsme! Tamní vedení využívalo jejich touhy po novém životě tak, až jsme se postupně začali obávat i o jejich zdraví. Jednalo se o šikanu. Přemýšleli jsme, jak situaci vyřešit. Boj o to, kdo zůstane, naši kluci nebo na černo pracující cizinci? S rozhodováním nám „pomohl“ vir „COVID-19„. Kluci dělali, co mohli, statečně snášeli šikanu, věříce našemu ujišťování, že jim najdeme něco bezpečnějšího!!! V době akutního ohrožení Koronavirem jsme je museli vystěhovat. Ještě smutnější bylo, že jsme neměli, v tuto dobu, šanci najít jim jakékoliv ubytování. Po třech týdnech nadějí jsme byli nuceni je vrátit zpátky na ulici, a k tomu ještě do prostředí, ve kterém jsou bezprostředně ohroženi nákazou!

Kolik z nás pomyslí na ty, kteří v této situaci patří mezi nejzranitelnější?

Situace nás nabádá, abychom se chránili před nákazou, zdržovali se ve svých domovech a nevycházeli.

Je tu ovšem spousta těch, kteří tak prostou věc, jako zavřít se doma, udělat nemohou. Jednoduše proto, že žádný domov nemají.

Nebudeme hodnotit, proč se ocitli bez domova, ale situace se má zkrátka tak, že bez domova jsou!

Tato skupina lidí, lidí bez domova, patří, podle našeho soudu, mezi nejrizikovější! Už tak těžké podmínky, ve kterých žijí, jsou nyní ještě těžší. Nemají se kam schovat a jsou vystaveni útoku Koronaviru v každém okamžiku! Jistě, možná jsou jim nabízeny roušky. Ale nutno přiznat, že řada těchto lidí, díky nízké informovanosti, a s tím souvisejícím podceňováním situace, si roušku nenechá.

Zprávy o prevenci nám říkají, že rouška se má několikrát denně vyměnit a vyprat. To tito lidé opravdu nemají šanci zvládnout!

Další oblast, ve které jsou ohroženi, je shánění jídla, tzn. vyhledávání možností, jak se najíst. Nezřídka loví jídlo v kontejnerech. Jinou možnost, jak se najíst, nemají.

A co, když dojde k situaci, že se některý z nich opravdu infikuje Koronavirem?!

Nestálo by za to, vymyslet pro ně řešení?

Poskytnout jim náhradní ubytovací prostory a jídlo, alespoň po dobu Nouzového stavu a vytvořit jim podmínky, aby i oni mohli touto situací důstojně projít.

Jak můžeme, alespoň částečně, mít skutečně situaci pod kontrolou?

Ze svých zkušeností víme, že podstatná část klientů nejvíce trpí tím, jak je společnost přehlíží a neslyší jejich volání po zájmu a důstojnosti.

Jak chceme postupovat?

– osvěta za účelem zvýšení informovanosti o prevenci a bezpečném pohybu, včetně používání roušek

– zajištění pravidelného přísunu jídla

– zajištění zdravotního vyšetření z možné infikace Koronavirem

– zajištění dočasného ubytování – po dobu Nouzového stavu

– zajištění hygieny a desinfekce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *