Menu Zavřeno

SLUŽBY

H.O.L.I. CZ

Co můžeme nabídnout?

Nabízíme svoje služby všem, které osloví naše předkládané možnosti. Především však pracujeme s těmi, kteří se z různých důvodů dostali na dno sociální propasti, tzn. jsou dlouhodobě pracovně a společensky znevýhodnění (lidé bez domova, s fyzickým handicapem, po výkonu trestu, ve finanční krizi, mladí lidé z dětských domovů apod.).

Svoji pomoc nabízíme formou vytváření pracovních příležitostíindividuálního poradenstvíterapií a osvětové činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti.

V budoucnu plánujeme pořádání besedpřednášek a rozšíření poradenské činnosti v oblasti právní a finanční.

Jsme Sociální podnik zabývající se praktickou podporou a pomoci lidem, kteří jsou společensky, zdravotně a jiným způsobem handicapovaní.

Sledujeme veřejně prospěšný cíl a tím je zaměstnávání a sociální začleňování znevýhodněných osob.

 

Koncept trojího prospěchu:

 • ekonomický
 • sociálnÍ
 • enviromentální

Práce s klientem:

 1. Zmapování situace
 2. Brzké odhalení příčiny dané životní situace
 3. Volba konkrétního druhu pomoci pro klienta.

Možnosti pomoci – předkládané klientovi:

 • vyhledávání pracovního uplatnění
 • pomoc při zajištění ubytování a vyhledávání bydlení
 • rozbor finanční situace a nastavení dalšího fungování v této oblasti
 • vyhledávání pomoci zdravotní, psychologické, právní aj.
 • pomoc při jednání na úřadech
 • pomoc při zajišťování základního vybavení domácnosti apod.
 • poradenství v oblasti rozvoje osobnosti
 • terapeutická a edukační činnost

Pracovní uplatnění:

 1. Tvorba nových pracovních pozic při H.O.L.I. CZ s.p.
  • Sušírna zeleniny, ovoce a bylinek (výroba, distribuce a prodej)
  • pěstování bylin pro segment HoReCa a zemědělské práce
  • šití (rukodělné práce)
  • úklidové a údržbářské práce
 2. Vyhledávání pracovních pozic u jiných firem či podniků
  • pracovní uplatnění s ohledem na konkrétní potřeby klienta (úklidové služby, další obory v jednání)

Zajištění ubytování a vyhledávání bydlení:

 1. Spolupráce s Azylovým domem pro matky s dětmi v Hradci Králové
 2. Plán výstavby a rekonstrukce vlastních prostor H.O.L.I. CZ s.p. pro přechodné ubytování  klientů
 3. Příprava klienta na přesun do bydlení vlastního (podnájem, pronájem)

Zvládnutí finanční situace:

 • nastavení základních kroků ke stabilizaci a soběstačnosti ve finanční oblasti

Zprostředkování odborné pomoci:

 • zdravotní, psychologické, právní aj. dle potřeb a se souhlasem klienta

Pomoc při jednání na úřadech:

 • podpůrná a mediační činnost

Pomoc při zajišťování základního vybavení:

 • sbírka ošacení a drobných potřeb do domácnosti pro Azylový dům či konkrétní klienty

Poradenství a terapeutická činnost:

 • zaměření na další rozvoj osobnosti klienta a jeho plné začlenění do společnosti

Plány do budoucna rozvoje Sociálního podniku H.O.L.I. CZ:

 1. Výstavba pobytového centra nebo rekonstrukce objektu získaného pro tyto účely
 2. Vybudování zahraniční provozovny v africké zemi Gambia ve spolupráci s naší partnerkou, která je vlastníkem vhodného objektu a pozemků ve městě Sanyang. Naším zájmem je vybudování Sušírny místních plodin (mango, ananas, banány, ibišek, podzemnice olejná, čaj, rajčata, kešu aj.) a zároveň vytvoření několika nových pracovních míst pro místní obyvatele. Dále je připravována distribuce našich produktů do Evropy na principech FairTrade.