Menu Zavřeno

ČINNOST

H.O.L.I. CZ

Co je H.O.L.I. CZ?

H.O.L.I. CZ je integračním sociálním podnikem, který se zaměřuje na práci s klienty, kteří se ocitli na nejnižších příčkách sociálního i společenského žebříčku. Naším úkolem je pomoci těmto lidem nastoupit cestu k návratu do společnosti, prostřednictvím možností, které jsou nám k dispozici.

Kdo jsou naši klienti?

Největší podíl naší klientely tvoří matky s dětmi, rodiny s dětmi, ale i samostatné osoby.

 

Co zapříčinilo jejich situaci?

Klienti, se kterými se setkáváme, jsou lidé s nestabilním osobním zázemím, bez trvalé práce a trpí v první řadě finančním nedostatkem. Důvody, které jej vyvolaly, mohou být různé, ale často dochází ke ztrátě zaměstnání z důvodu fyzického či společenského handicapu.

Tito lidé se pod tíhou své neuspokojivé situace stávají méně psychicky odolnými, snižuje se jejich sebevědomí až tak, že nedokáží reálně posoudit, co se děje a je vyvolán řetězec událostí, který vede ke ztrátě bydlení a zaměstnání. Sami pak nejsou schopni bez pomoci z této situace vystoupit.

Základní příčiny selhávání nacházíme v jejich minulosti, v jejich dětství.

Naši klienti často vycházejí z neuspokojivých rodinných poměrů a nemusí to být pouze z rozvrácených rodin. Příčinou jejich nízkého sebehodnocení mohou být i příliš ambiciózní rodiče. Jako děti nedokázaly plnit vysoké nároky svých rodičů, které často vyplývaly z potřeby zajištění vyššího společenského statusu. Dítě takových rodičů trpí pocitem neschopnosti, který lze těžko překonat a s každým dalším neúspěchem roste a rozvíjí se.

Ne všichni se stávají bezdomovci, ale ulice jsou plné lidí, kteří se bojí selhání a také v běžném životě selhávají.

I to je námět k zamyšlení.

Žhavá témata dnešní doby jsou různé druhy závislostí, dluhové pasti, závažná onemocnění apod.

O tom jak žít úspěšný život se bohužel ve školách neučí.

Jak s našimi klienty pracujeme?

Trápení takto postižených lidí často trvá příliš dlouho na to, aby byli schopni uvěřit, že se dá udělat něco, co by jim pomohlo k návratu do běžného života.

Pracujeme především s těmi, kteří za námi přijdou sami. Pokud nás klient dokáže sám oslovit, je tu velká pravděpodobnost, že se bude aktivně podílet na změnách, které povedou k vylepšení jeho životních podmínek.

Na první schůzce se snažíme zmapovat celkovou situaci a nabídneme klientovi spolupráci. Dáme mu možnost zvážit, zda opravdu s námi spolupracovat chce.

Většina klientů má zájem o bydlení a trvalé zaměstnání ihned! Naším úkolem je vysvětlit jim, že se jedná o dlouhodobější proces.

S čím potřebují naši klienti pomoci?

V drtivé většině žádostí se jedná o pomoc při hledání ubytování či bydlení a o pomoc při vyhledávání pracovního uplatnění. Snažíme se, aby obojí bylo „šito na míru“.

Při zprostředkovávání zaměstnání je nutné brát ohled na řadu aspektů, které v počátečním stádiu spolupráce není snadné překlenout.

Co nejčastěji ztěžuje zařazení klienta do pracovního procesu?

Kromě fyzických omezení, neutěšených rodinných poměrů, je to hlavně jejich finanční situace a také předsudky společnosti.

Pokud chce klient pracovat, tak mu často chybí peníze na to, aby se mohl dopravit do zaměstnání ve vzdálenějším místě. Tito lidé, když za námi přijdou, nemají vůbec nic – nebo jen velmi málo peněz.

Myslím, že málokdo si dokáže uvědomit, jak právě tato skutečnost znemožňuje těmto lidem jít a žádat o práci. Stává se často, že nemají ani bydlení, nebo jim hrozí, že o něj v nejbližší době přijdou.

Jejich sebevědomí přirozeně klesá a požádat o pomoc je aktem obrovské odvahy.

Běžně žijící občan, který neměl příležitost se s těmito situacemi seznámit ani netuší, jak těžké to je, znovu nastartovat život.

Proč jsme si vybrali právě tuto cílovou skupinu?

Sami jsme prošli podobnými zkušenostmi – rozpad rodiny, ztráta zaměstnání, vleklé zdravotní problémy, ztráta bydlení a další. Oba jsme vzdělaní lidé a mohlo by se zdát snadné dokázat situaci zvládnout. Nejprve jsme to zkoušeli tak, jak by se to zdálo přirozené, ale všechny snahy se míjely účinkem.

Začali jsme tušit něco o našem vnitřním nastavení, o přijatých programech, které zásadně ovlivňují konání ve všech oblastech života. Pochopili jsme, že teprve rozpoznáním a uchopením těchto programů se může člověk posunout vpřed a znovu se chopit svého života.   Zkušenosti z práce na sobě samých a postoj společnosti k této problematice nás přivedly k založení sociálního podniku.

Jaké nabízíme možnosti pomoci?

Naše pomoc je zaměřená především na zprostředkovávání v oblasti práce a bydlení a na poradenskou činnost.

S Novým rokem 2020 jsme uvedli do života projekt „LAMPIČKA pro DOMOV“. Jedná se o finanční sbírku, jejíž pomocí chceme vytvořit zázemí rodinám a lidem v tíživé životní situaci.

Jakou podporu by uvítala naše společnost H.O.L.I. CZ s.p.?

Jelikož nejsme nikým placeni, musíme se sami postarat nejen o pokrytí našich základních potřeb, ale v rámci možností o potřeby společnosti a klientů, což není v souvislosti s našimi minulými prožitky vůbec jednoduché.

Základem našich podnikatelských aktivit je nejen zprostředkovatelská činnost, ale také jsme vybudovali vlastní provozovnu Sušírnu ovoce, zeleniny a bylinek, kde sušíme tradiční metodou v RAW kvalitě. V příštím roce plánujeme pěstování bylinek pro kuchyňské užití a jejich další zpracovávání.

Tato práce nás baví a dlouhodobě se zajímáme o možnosti, jak se kvalitně a zdravě stravovat. K myšlence sušení ovoce a zeleniny nás přivedla zvyšující se poptávka po zdravých a šetrně upravovaných potravinách.

Sušírnu jsme postavili z vlastních zdrojů. Vše se vyvíjí postupně a velkým přínosem pro zvýšení efektivity by byl průmyslový krouhač zeleniny, který je momentálně pro nás finančně nedostupný.

Vysoká poptávka po kvalitně sušených produktech nás vede k myšlence postavení druhé Sušírny, kde by vznikla nová pracovní místa pro naše klienty.

Do budoucna bychom rádi, nejlépe s pomocí sponzorů, kteří by byli otevřeni pro spolupráci s námi, vybudovali nejen novou Sušírnu, ale i Pobytové centrum pro naše klienty.

Dále bychom uvítali finanční pomoc pro chod naší společnosti.

Je dobré si uvědomit, že pokud klient nemá práci ani bydlení, znamená to, že nemá peníze a zároveň, pokud nemá peníze, těžko se mu daří najít zaměstnání i bydlení. Je to začarovaný kruh a není snadné z něj vystoupit. Není tedy divu, že řada lidí to vzdá!

Naším cílem je možnost poskytovat lidem základní kapitál pro nový start do života. Z tohoto balíčku by se hradilo, za předem daných podmínek, jízdné do zaměstnání, případně kauce a alespoň první nájem za bydlení do doby, než si člověk najde práci a dostane první výplatu.

Když nemáme kde bydlet, jsme na ulici, jak se můžeme ucházet o solidní práci, kde bychom měli udělat co nejlepší dojem, aby nás přijali?!

Co napsat závěrem?

Doba je hektická a náročná, ale buďme všímavější a odpovědnější k tomu, co se skutečně ve společnosti děje.

Každý z nás si nese něco, co musí vyřešit a stojí ho to spoustu sil. Ne všichni jsme schopni pomoci finančním či jiným darem.

Nesuďme, ale všímejme si a prociťme co se kolem nás děje a zkusme zaujmout postoj soucitu a odpovědnosti za dění ve společnosti. To by měl dokázat zvládnout každý z nás.