Menu Zavřeno

H.O.L.I. CZ

Integrační Sociální Podnik

Vítejte na oficiálních stránkách
Sociálního podniku H.O.L.I. CZ.

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.

Náš sociální podnik H.O.L.I. CZ naplňuje principy Integračního sociálního podniku.

Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“. V našem případě se jedná o fyzickou osobu, splňující principy integračního sociálního podniku. Náš podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Pracuje a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

H

HOPE
NADĚJE

O

OPENNESS
OTEVŘENOST

L

LIFE
ŽIVOT

I

INSPIRATION
INSPIRACE

CZ

CZECH
ČESKÁ REPUBLIKA

s.p.

SOCIAL ENTERPRISE
SOCIÁLNÍ PODNIK

Dejte si svolení žít podle svých snů, cítit se dobře.

Dejte si svolení odpustit si minulé chyby.

Dejte si svolení začít nanovo.

z knihy Objevte dar (ShajenAzizová, Demian Lichtenstein)

Tento projekt 23RRDU7 na podporu marketingových aktivit pro naši firmu mohl vzniknout za podpory Královéhradeckého kraje.