Menu Zavřeno

O NÁS

H.O.L.I. CZ

Jmenujeme se Inna a Mylan Munzarovi. V červnu roku 2014 jsme začali pracovat na založení společnost H.O.L.I. CZ

Jsme společnost, založená na principech sociálního podnikání, zabývající se praktickou pomocí a podporou lidem všech sociálních skupin, oborů a věkových kategorií. 

Naším prvořadým záměrem je ukazovat cestu všem těm, kteří mají chuť se svým životem něco dělat a nastolit ve svém životě pozitivní změny. Naší základní myšlenkou bylo založit společnost, která by se zabývala člověkem ve všech jeho aspektech. Tato myšlenka se zrodila z našich zkušeností. I my jsme prošli obdobím zoufalství, krizí, řítili jsme se do propasti a přes veškerou snahu dělat to „co se dělat má“ jsme mnohdy, jakoby zpovzdálí sledovali svůj život, který byl zcela mimo naši kontrolu. Zkušenosti často dosahovali značné hloubky a naše zoufalství nebralo konce. Zkrátka sáhli jsme si na úplné dno. V tu chvíli se před námi otevřeli dvě možnosti. Buď na tom dně zůstat, a nebo se začít krůček po krůčku škrábat nahoru.

Jednu výhodu jsme přece jen měli. Byli jsme dva.

Po celou dobu se táhlo všemi těmi událostmi jako linka světlo vzájemného porozumění, lásky a touhy žít život, jaký si přejeme. Nasbírali jsme řadu zkušeností, našli jsme spoustu řešení a také jsme si postupně začali všímat, že těch, kteří si nevědí rady se životem je mnoho.

Tady přišla na svět idea, zúročit to, co jsme se naučili, podat pomocnou ruku těm, kteří jsou na to sami a vlít naději do těch, kteří se nesmířili se stavem věcí. Zároveň se chceme věnovat i těm, kteří potřebují ve svém životě „jen tak něco poupravit“, ať už v oblasti zdraví, rodinných vztahů, kariéry či financí.

 

Vítáme všechny, kteří chtějí otevřít svá srdce a přijmout krásy světa do svého života. 

Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“. V našem případě se jedná o fyzickou osobu, splňující principy integračního sociálního podniku. Náš podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Pracuje a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.  

Náš sociální podnik H.O.L.I. CZ naplňuje principy Integračního sociálního podniku.

Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“. V našem případě se jedná o fyzickou osobu, splňující principy integračního sociálního podniku. Náš podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Pracuje a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Období bez domova

Několik let jsme, i my, byli lidé bez domova a bez příjmu. Žili jsme v chatičce bez elektřiny a bez vody. Prádlo jsme prali na valše, vařili jsme na kamnech, dřevo sbírali v lese.

Ač se toto období zdálo těžko snesitelné, bylo pro nás obrovským přínosem. Naučili jsme se na svět dívat jinýma očima, postupně jsme začali chápat řád přírody a vesmíru. Začali jsme na svět nahlížet s pokorou, uvědoměním a vděčností za vše, čeho se nám dostává, za každý, byť sebemenší pokrok.

Náš sociální podnik H.O.L.I. CZ naplňuje principy Integračního sociálního podniku.

Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“. V našem případě se jedná o fyzickou osobu, splňující principy integračního sociálního podniku. Náš podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Pracuje a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Počátky naší činnosti

V raných dobách fungování H.O.L.I. CZ jsme nebyli zaměřeni na určitou cílovou skupinu a naše činnost především vyjadřovala potřebu zpříjemňovat život dětem i dospělým nevšedními zážitky.

Jelikož máme blízko ke sportu, naše aktivity vycházeli z tohoto prostředí.

První spolupráci jsme navázali s dětským domovem Markéta. Děti z tohoto domova, spolu se začínajícími sportovci, se zúčastnili několika akcí, především v oblasti hokejového prostředí.

Od samého počátku se věnujeme také terapiím pro dospělé. Terapeutická činnost je zaměřena na práci s mentálními vzorci, které negativně ovlivňují náš život. Zpracováním těchto vzorců dochází k významným pozitivním posunům v mnoha oblastech našeho života. 

Budování domova a rozšiřování působnosti společnosti

Na počátku roku 2017 se nám podařilo koupit rodinný dům s pozemky. V současné době rekonstruujeme dům a budujeme hlavní sídlo společnosti. Přilehlé pozemky skýtají možnost jejich využití, zejména v pěstitelské činnosti a následného zpracování našich výpěstků.

DOBROČINNOST

Vedení našeho Sociálního podniku, ale i klienti a zaměstnanci jsou připraveni pomáhat druhým i prostřednictvím jiných aktivit.

14. 4. 2018 se zúčastnil Mylan Milan MUNZAR osobně předávání „Zlatého kříže 2.stupně“ za 120 bezplatných odběrů krve a krevních složek. Sám je dárcem od doby svého mládí. Pro dárcovství se rozhodl při výkonu povinné vojenské služby v letech 1993 – 1994. Od té doby daruje pravidelně svou krev a její složky v Transfúzní stanici v Hradci Králové. Inna Jiřina Munzarová je též příležitostnou dárkyní krve a krevních složek. Absolvovala prozatím 12 odběrů.

SBÍRKA OŠACENÍ PRO POTŘEBNÉ

Jako podpora pro činnost Azylového domova pro matky s dětmi organizujeme sběr oblečení pro klientky a jejich děti. Tato sbírka probíhá napříč našimi partnery a spřátelenými Letos, v roce 2019, proběhla první sbírka v měsíci červnu. Následující připravujeme na konec roku.