Menu Zavřeno

LAMPIČKA PRO DOMOV

H.O.L.I. CZ

LAMPIČKA pro DOMOV

Projekt je zaměřený na podporu lidem v tíživé životní situaci, v oblasti sociálních jistot, vylepšením přístupu ke společenským standardům – bydlení, zaměstnávání, uplatňování práv, sociální začleňování aj. 

Našim cílem je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, a to:

– vytvořením tzv. „STARTOVACÍHO  BALÍČKU“ 
 (pokrytí prvotních nákladů spojených zvýšením jejich         uplatnitelnosti – bydlení, strava, doprava do práce aj.)  
– vybudováním „POBYTOVÉHO  CENTRA“
– vybudováním „TERAPEUTICKÉHO  CENTRA“
 
Všichni máme právo žít v důstojných podmínkách a najít místo pro své uplatnění.

Proto vznikl tento projekt, jehož cílem je podpořit snahu těch, kteří to nevzdali! 

Zapojte se a podpořte

"PROJEKT LAMPIČKA pro DOMOV"

Staňte se dárcem a podpořte naši práci příspěvkem.

Finanční dary zasílejte na číslo účtu: 

298401076/0300

Poznámka: 

DAR 

Vážíme si vašeho zájmu a podpory – děkujeme 

 

www.lampicka4.webnode.cz